STRAH
 
Strah je onda
kada je tijelo jače od duha.
Ali kada duhu svome otvori vrata
nema više straha.
A strah je čovjeku
kao kamen oko vrata,
i vodi ga
od danas do sutra.
od jutra do mraka.
Sve dok tijelo misli da je samo
ono se boji svega.
Sa strahom se brani,
a strah je uvijek protiv njega.
Ali kada duhu svome
otvori vrata, nestanu svi strahovi
kao lanjski snjegovi.
I nema heroja po tijelu,
jer tijelo svega se plaši.
Hrabrost je samo u duhu,
duh se ničega ne boji;
On je SAT ĆIT ANANDA…
za njega strah ne postoji.
 
  
 
                       Šibenik: srpanj 1992. god.

 

 

Tihovanje
HOME | Bolero | Tihovanje | Meditacije | Školski  priručnik | Kolumne | Biografija  autora | Vijesti | Kontakt |