Love is My Form
U poglavlju Božićna pjesma, u romanu Bolero, spominje se „Svamijeva pjesma“ Love Is My Form, „koju je Sara osobito voljela“. Riječ je o devocijskoj pjesmi koju je napisao Sathya Sai Baba, šaljući u njoj duhovnu poruku vlastitog učenja.
 
Love Is My Form, Truth Is My Breath, Bliss Is My Food
My Life Is My Message, Expansion Is My Life
No Reasaon For Love, No Season For Love, No Birth No Death.
 
(Ljubav je moj oblik, Istina je moj dah, blaženstvo je moja hrana
Moj život je moja poruka, širenje je moj život
Ne postoji razlog za ljubav, ne postoji razdoblje za ljubav, nema rođenja, nema smrti.)

 

 

HOME | Bolero | Dojmovi čitalaca | Crtica o romanu | Predgovor knjizi | Razgovor o knjizi | Vesna Krmpotić | Nastanak romana | Love is my form | Naslovnica br.1 | Naslovnica br.2 | Tihovanje | Školski  priručnik | Kolumne | Biografija  autora | Vijesti | Kontakt |